Lid worden

Welke leeftijd, ervaring, niveau, of ambitie je ook hebt, lid worden kan altijd! Spelen kan al vanaf de speeltuin (vanaf 4 jaar) tot en met de senioren/recreanten.

Een keer meetrainen?

Heb je ook zin om bij Voleco te komen volleyballen? Kom dan gerust een keer kijken bij een training op maandag, woensdag of vrijdag of een wedstrijd op vrijdagavond of zaterdag. Je mag bij onze vereniging drie keer gratis mee trainen, daarna kan je besluiten of je wel of geen lid wilt worden.

Wil je een keer komen meetrainen? Neem dan snel contact met ons op, email secretariaat@voleco.nl

Lid worden van Voleco

Na een paar proeftrainingen kun je je aanmelden bij volleybalvereniging Voleco. Aanmelden als lid kan via het aanmeldformulier: Inschrijfformulier 

Als je het formulier volledig hebt ingevuld en is ondertekend, kan je het per mail opsturen naar leden@voleco.nl. Ook kan het per post verstuurd worden naar:
Houtzaagmolen 5

2935 AX Ouderkerk aan den IJssel

Als je het formulier hebt ingevuld en ingeleverd, ben je officieel lid van volleybalvereniging Voleco.

Lidmaatschap wijzigen

Ben je al lid en wil je het lidmaatschap (bijvoorbeeld recreant wordt seniorlid of anderom) of je gegevens wijzigen (adres, telefoonnummer, e-mailadres), dan kan dit door een mailtje te sturen naar leden@voleco.nl.

Afmelden

Wil je je lidmaatschap van Voleco opzeggen? Het afmelden moet schriftelijk gebeuren. Indien je voor het volgende seizoen wilt afmelden, moet dit voor 1 juni bij de ledenadministratie. Indien je afmelding na 1 juni binnenkomt, heeft het als consequentie dat je nog de (bonds) contributie moet betalen. Als het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar wordt opgezegd, blijft de geldelijke bijdrage voor het lopende halve seizoen verschuldigd.

Heb je geen zin of mogelijkheid meer om te spelen, dan kan je altijd nog verenigingslid worden.

E-mail:
Ledenadministratie: leden@voleco.nl

Postadres:

Houtzaagmolen 5

2935 AX Ouderkerk aan den IJssel