Bestuur

Voorzitters

Robert Goudriaan

Michel Spek

voorzitter@voleco.nl

Secretariaat

Marga Geneugelijk

secretariaat@voleco.nl

Penningmeester

Frederieke Bode

penningmeester@voleco.nl

IBAN: NL81 RABO 0335709680

Wedstrijdsecretariaat

Judith Geneugelijk

wedstrijdsecretariaat@voleco.nl

Ledenadministratie

René Sluijter

leden@voleco.nl

PR en sponsoring

Robert Goudriaan

sponsors@voleco.nl

Technische commissie

Laurens  Minderhoud

technischecommissie@voleco.nl

Jeugdcommissie

Jan Hoogendijk

jeugdcommissie@voleco.nl