Lekkerkerk

In de jaren 50 was er een volleybalenthousiaste sportleraar, de heer Frans van der Vliet, die begon met het geven van gymnastieklessen aan een groepje dames in de avonduren. Aan het einde van de les werd er altijd een balspel gedaan, en dat was volleyballen. Op die manier werden de eerste volleybalstappen gezet in Lekkerkerk. Al snel werd de groep te groot en gesplitst, daarnaast waren er ook heren die op recreatieve basis het ook leuk vonden te volleyballen. Op initiatief van de heer Van der Vliet werden er een aantal heren gepolst om samen een bestuur te vormen wat uiteindelijk leidde tot een oprichtingsvergadering op 9 mei 1959, in de bovenzaal van café het Veerhuys. De eerste trainingen vonden plaats in de gymnastiekzaal van de mulo aan de Koninginneweg. Toen er een nieuwe gymzaal beschikbaar kwam aan de Lorentzweg in Lekkerkerk, zo rond 1961, werd er daar verder getraind.

Al snel werd het een bloeiende vereniging in de 60'er jaren. Een echte impuls kreeg de vereniging toen in 1970 de sporthal de Bakwetering werd geopend en de weg vrij was voor een echte groei. In die jaren groeide ook het jeugdvolleybal enorm. In die tijd drongen zowel de heren als de dames door tot de nationale volleybalcompetities wat het volleybal in Lekkerkerk een extra boost gaf. De vereniging groeide niet alleen in kwaliteit maar ook in breedte, de aansluiting van de allerkleinste jeugd tot de topteams van de vereniging was gemaakt. De volleybalvereniging telde tijdens het 25-jarig jubileum in 1984 rond de 250 leden. En dat was voor een dorp als Lekkerkerk een grote vereniging, ook in de regio waren we een van de grotere verenigingen.

Vanaf 1982 kwam ook de sponsoring om de hoek kijken. Omdat de hoogste teams op nationaal niveau speelden was er ook steeds meer geld nodig. In 1982 vonden we een Lekkerkerkse onderneming bereid geld in de vereniging te steken en zo ontstond het eerste verenigingssponsor contract. Vanaf 1982 leidde de vereniging een wisselend bestaan met hoogte- en dieptepunten. Ieder jaar kon wel een kampioenschap worden gevierd zowel bij de dames, heren als jeugdteams. Maar net als met alle zaalsporten ging het aantal leden wel achteruit en was het moeilijk steeds alle teams weer bij elkaar te krijgen. Dankzij de vele sponsors, ook had de teamsponsoring inmiddels zijn intrede gedaan, bleef de vereniging wel financieel gezond en konden we de teams, en ook de jeugd, blijven ondersteunen met goede faciliteiten.

Zo rond 2003 hadden we weer een meisjes A TOP team beschikbaar wat goede resultaten boekte en regelmatig, vanaf de start als meisjes C, een kampioenschap kon vieren of daar dicht tegenaan zat. Ook dames 1 van die tijd klom langzaam aan weer op de damesladder en konden enkele kampioenschappen vieren waardoor zij uiteindelijk in de promotieklasse belandden. Dit hebben we in Lekkerkerk tot aan de fusie met VOY vol weten te houden. De combinatie van de speelsters uit het voormalige meisjes A TOP team met een aantal dames uit het oorspronkelijke dames 1 zorgden voor mooie volleybal momenten in Lekkerkerk waarbij het publiek weer ouderwets op de banken stond.

Gaandeweg de laatste paar seizoenen werd het toch steeds moeilijker om voldoende kader beschikbaar te houden en bekroop ons het gevoel dat een samenwerking onontkoombaar was. Na een eerste contact eind 2010 kwam alles in een stroomversnelling met uiteindelijk in mei 2011 de geboorte van VOLECO, de nieuwe fusieclub tussen VOY uit Ouderkerk en onze eigen Lekkerkerkse volleybalvereniging.